Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СУТ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАО Б Я В Л Е Н И Еизх.Nо УОСГ-94-00-650(09) от 27.09.2021г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед РД-15-597/27.09.2021г. на Кмета на Община Берко...

Continue reading

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 17 септември 2021 година от 13:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Берковица се проведе стартираща пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица - етап 4“ по административен договор за предоставяне на безвъз...

Continue reading

СПОРТЕН КЛУБ ПО БИАТЛОН „КОМ БЕРКОВИЦА“

Вероника ГригороваТел.: 0888 732 216, e-mail: roni_ski@abv.bgПавлина ФилиповаТел.: 0885 334 369 и 0899 181 210,e-mail: pfilipova@abv.bg Имало едно време една мечта …. една мечта за първия клуб по биатлон в Северозападна България!И мечтите тръгват с мечтатели!След про...

Continue reading

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 14.09.2021 г. между ДФЗ, Местна инициативна група Берковица и Годеч и НЧ „Иван Вазов – 1872“ – гр.Берковица беше подписан договор по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.463-0001-C01 „ИЗРАБОТКА НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”.

Continue reading

ЦЪРКВАТА „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“

Църквата е съвременник на българското Възраждане, средище на мъжко и девическо училище, духовен извор на берковчани. Тя е преизградена през 1843 год. Иконостасът е изработен от самоковски дърворезбар. Иконите изписва Димитър Зограф. Те могат да се причислят към най-доброто създадено у нас през Възраждането. Камб...

Continue reading

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Сградата на старото двукатно класно училище „Отец Паисий”, градено през 1872 година днес е градска художествена галерия за възрожденска живопис и дърворезба. Намира се в двора на църквата „Св. Николай Чудотворец”. Фондът е започнал да се събира още от 1969 година, днес наброява 1 440 худ...

Continue reading

ЧАСОВНИКОВА КУЛА

Часовниковата кула е символ на град Берковица. Тя е най-отличителният архитектурно-строителен паметник на културата , Намира се в центъра на града и е негова гордост и емблема. Строена е през 1762- 64 г . И днес продължава да отмерва времето с медния си звън.Във връзка с развитото занаятчийство и работата на тур...

Continue reading

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ГРАД БЕРКОВИЦА

Eтнографският музей в Берковица разполага с богата експозиция, която запознава с бита и обичаите на хората от Северозападна България и е включен в Стоте национални туристически обекта. Във фондохранилищата му се пазят хиляди уникати от сферата на художественото творчество и занаяти, какт...

Continue reading

КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“

Архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Строена е в началото на XIX в. През1940 г . е обявена за народна старина, представяща българската възрожденска архитектурно-строителна традиция. Красивите резбовани тавани са дело на български майстори. През 1879- 1880 г . в нея е живял и творил народният поет Ива...

Continue reading