Община Берковица

ОТ ДНЕС ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

От днес 06.10.2022г. (четвъртък) започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.10.2022г. в стая 110 (касиер) на първи етаж на Общинска администрация – Берковица.

Continue reading

Община Берковица

ИЗБОРНИЯТ ДЕН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОТИЧА НОРМАЛНО

В Община Берковица изборния ден започна нормално – точно в 7.00 часа. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите.

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА МОНТАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА /СЪБОТА/, В 12,00 ЧАСА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Б...

Continue reading

РИК МОНТАНА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЧЕ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО НА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:Само за СИК с машинно гласуване:26.09.2022 г. - понеделник от 17:10 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!27.09.2022 г. - вторник от 17:10 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!28.09.2022 г. - сряда от 17:10 ч. ЛИНК - Натисни ТУК!

Continue reading

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални ус...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „КОМ АГРО“ ООД

Уведомление за инвестиционно предложение на „КОМ АГРО“ ООД за „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.513.18.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по КККР на град Берковица, общ. Берковица.

Continue reading

ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ В БЕРКОВИЦА

Във връзка с Европейската седмица на мобилността и пътната безопасност, на 21.09.2022 година Община Берковица, СБА - Монтана и СБА - Берковица, „Пътна полиция“, БЧК - Монтана и Клуб по приложно колоездене - Берковица организираха празник под надслов „На пътя животът е с предимство“.Гости на мероприятието бяха за...

Continue reading

Община Берковица

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА26 септември 2022 г. /понеделник/ - 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-1950 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за второто тримесечие на 2022г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр....

Continue reading

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, уведомява заинтересованите страни за отмяна на указания на министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, свързани с ползване на дървеси...

Continue reading