ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН

Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман свиква редовно общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч.

Continue reading

Лого Община Берковица

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден приключи нормално в 20,00 часа във всички 41 изборни секции в Община Берковица. 31,61% е избирателната активност за Европейски парламент в Община Берковица. Правото си на глас са дали 4810 избиратели . 37,6...

Continue reading

Лого Община Берковица

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 ЧАСА

22,16% е избирателната активност за Европейски парламент в Община Берковица към 16.00 часа. Правото си на глас са дали 3372 избиратели . 26,24% е избирателната активност за Народно събрание в Община Берковица към 16.00 часа. Правото си на глас са дали 4012 избирател...

Continue reading

Лого Община Берковица

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11.00 ЧАСА

11,34% е избирателната активност за Европейски парламент в Община Берковица към 11.00 часа. Правото си на глас са дали 1725 избиратели . 13,79% е избирателната активност за Народно събрание в Община Берковица към 11.00 часа. Правото си на глас са дали 2108 избирател...

Continue reading

Лого Община Берковица

ЗАПОЧНА ИЗБОРНИЯТ ДЕН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В Община Берковица изборния ден започна нормално във всички 41 секции – точно в 7.00 часа. Не закъсняха и първите желаещи да упражнят правото си на глас. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите.

Continue reading

ПОКАНА

Дирекция “Бюро по труда” гр. Берковица има удоволствието да покани работодателите от община Берковица за участие в информационна среща за популяризиране на проектите „Младежка заетост+“ и „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. Срещата ще се проведе...

Continue reading

ЗАПОВЕД ОТНОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Н А Р Е Ж Д А М:

Continue reading

Одитен комитет

Състав на Одитния комитет 2024/2027г.1. Събина Стоянова - Председател на Одитния комитет2. Вероника Господинова - Зам.-председател на Одитния комитет3. Емил Тодоров - Вътрешен член на Одитния комитетЗа контакти e-mail: sabinap@abv.bg ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ К...

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПРИВЕТСТВА МЛАДОСТТА, КРАСОТАТА И СИЛАТА НА ВИПУСК 2024 НА ЛПГ-БЕРКОВИЦА

Вълнуващ празник бе изпращането на випуск 2024 в Лесотехническата професионална гимназия в Берковица. С любимото училище се сбогуваха учениците от специалностите  "Механизация на горското стопанство" и "Ловно и горско стопанство". Те бяха изведени в двора на учи...

Continue reading

КМЕТЪТ РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПОДПИСА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ BIOJUST: СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ЗА ДОМАКИНСТВАТА, ЗАВИСИМИ ОТ ТВЪРДИ ГОРИВА

Днес кметът на Община Берковица Радослав Найденов и националния директор на Хабитат България г-н Минчо Бенов подписаха рамково споразумение за партньорство във връзка с реализирането на проект BioJust. Рамковото споразумение се сключва след класиране на Община Берковица, кандидатствала в процедура за избор на дв...

Continue reading

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Прилож...

Continue reading