Поздравителен адрес

                                                          ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС                                                              УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ-БЕРКОВИЦА, ДРАГИ ГОРСКИ РАБОТНИЦИ, ЛЕСОВЪДИ И СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ГОРСКИТЕ И  ЛОВНИ СТОПАНСТВА,            Имам удоволствието да Ви поздр...

Continue reading

Обучение на Секционните избирателни комисии за изборите за народни представители

На вниманието на членовете на СИК и представителите на политически партии и коалиции на територията на община Берковица. Уведомяваме Ви, че обучението на Секционните избирателни комисии  за изборите за народни представители на 26.03.2017г., съгласно решение № 77 на РИК Монтана ще бъде проведено на 21 март 2017г./вторник/ от 14,00 ча...

Continue reading

Покана за пресконференция за стартиране изпълнението на проект

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0040-C01/14.09.2016 г. Проект„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица,  пл. „Йордан Радичков“ № 13” Бенефициент – Община Берковица Партньор – Областна дирекция на МВР...

Continue reading

Кампания за насърчаване на здравословния начин на живот сред децата

Община Берковица в лицето на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и РУ на МВР – гр. Берковица в лицето на Инспектор Детска педагогическа стая обединиха усилия в тази нелека задача. В резултат на съвместната работа и във връзка с отправена обща покана, на 16.03.2017 год. в града ни...

Continue reading

Инж. Милчо Доцов и бизнесмени се срещнаха с Френско-Българската търговска и индустриална камара

На основа на подписано Споразумение за съвместна дейност между община Берковица и Национална Бизнес Мрежа, днес се състоя среща за уточняване параметрите за инвестиции в община Берковица от страна на френския бизнес, представляван от Френско-Българската търговска и индустриална камара. Водещ делегацията бе г-н Стефан Делайе. По време...

Continue reading

Благотворителен концерт „Образовани и смели постигаме мечтите си“

Уважаеми съграждани, Ръководството на Второ основно училище "Христо Смирненски" гр. Берковица  Ви кани на Благотворителен концерт "Образовани и смели постигаме мечтите си". Инициативата е в подкрепа за създаване на иновативна обучителна среда в училище. Концертът ще се състои на 22 март 2017 година /сряда/ от 18.00 часа в Големия ...

Continue reading

Общината предприе мерки, позволяващи на гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

  Във връзка с гласуването на избиратели  с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в изборите за народни представители на 26 март 2017 година, Ви уведомявам, че: Избирателната секция, определена за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението е с № 1202000004 и се намира на адр...

Continue reading

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие и предстоящите дейности през 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”, организира информационни срещи за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие и предстоящите дейности през 2017 г. Срещите ще се проведат: на 15.03.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Р...

Continue reading

Поставиха нови кофи за разделно събиране на отпадъци в сградата на Община Берковица

В сградата на общинска администрация, гр. Берковица вече са поставени кофи за разделно събиране на отпадъци. Кофите, които се намират в сградата са за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия, и картон, пластмаси и стъкло от служителите в общината. Събирането, транспортирането, сортирането и предварител...

Continue reading

Френско-Българската търговска и индустриална камара гостува в Берковица

Въз основа на проведени разговори и подписано Споразумение за съвместна дейност между община Берковица и Национална Бизнес Мрежа, на 16.03.2017 г., четвъртък, от 10.30 ч., ще се състои среща за уточняване параметрите за инвестиции в община Берковица от страна на френския бизнес, представляван от Френско-Българската търговска и индуст...

Continue reading

Хванаха нередовен шофьор зад волана в Берковица

Вчера следобед на ул. "Александровска" в Берковица дежурен пътен контрол спира за проверка лек автомобил "Мерцедес 200 C" със софийска регистрация, управляван от 48-годишния М.С. същия град. При извършената проверка е установено, че водачът е неправоспособен и управлява МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред ...

Continue reading

Съобщение за плащане на данъци

Уважаеми Дами и Господа, Отдел „Местни приходи“ на общинска администрация, гр. Берковица уведомява всички некоректни длъжници – фирми и физически лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и други публични задължения да предприемат...

Continue reading