АКТУАЛНО

Земеделие

**********************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок до 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, считано от датата на сключване на договора до 30.09.2031г. Търгът ще се проведе на 16.12.2022 г. в заседателната зала, етаж 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, за землището на село Балювица, от 9.30 часа

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване, уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), са издадени заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие“-Монтана за община Берковица, както следва:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО СКАЛ И ОТПАДЪЦИ
Във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника и имайки предвид предстоящите пролетни селскостопански дейности, Общинска администрация информира следното:

  • Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали, т.е. собствениците и /или/ арендаторите на земеделски земи и гори, преди излизане на път от републиканската пътна мрежа трябва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника /ако притежават такава/;
  • При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата, а при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 лв. до 1000 лв.;
  • При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл. 52 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв., съгласно чл. 53, от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата;
  • При повторно нарушение по чл. 52 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 2000 лв. до 7000 лв., а по чл. 53 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата – глобата е в размер от 4000 лв. до 12000 лв.
Във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ се публикува настоящата заповед РД 15-19 от 7 януари 2021 г.
Издадени заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана и съответните регистри към тях за стопанската 2021-2022 г.
Издадени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, за землищата на община Берковица и съответните регистри към тях за стопанската 2021-2022 г.
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година – публикуван на 05.05.2021г.
ЗАПОВЕД във връзка с процедура по предоставяне на имотите-полски пътища попадащи в масивите за ползване
*******
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповеди чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  на Директора на ОД гр. Монтана за землищата на  Община Берковица:

Берковица
Балювица
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Бързия
Гаганица
Замфирово
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Песочница
Пърличево
Рашовица
Слатина
Черешовица
Ягодово

Публикувано на 21 октомври 2020 г.

*****************************************

********************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни така и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година.
Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК с имоти

***********************************************************************

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година. Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва: на 09.02.2018 г.

Пълния текст на ОБЯВАТА

СПИСЪК  с имоти може да видите.

**************************************************

Заповед 209 от 26.05.2017г. на Областна администрация “Земеделие” гр. Монтана за пожарна безопасност

****************************************************

ОДОБРЕН СПИСЪК на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, но не отразени като такива в картата на възстановената собственост, за землищата на община Берковица на основание § 49, ал. 7 от Закона за горите:

Берковица
Балювица
Бързия
Бистрилица
Бокиловци
Боровци
Черешовица
Цветкова бара
Гаганица
Комарево
Костенци
Котеновци
Лесковец
Мездрея
Пърличево
Песочница
Ягодово
Рашовица
Слатина
Замфирово

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.