ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО СЛУЧАЙ БАНГО ВАСИЛ – РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ, Приемете моите поздравления по случай настъпването на ромската Нова година.Не е случаен фактът, че Вие празнувате на този ден, който е символ на вярата и надеждата за здраве и благополучие.Банго Василий е семеен празник. Же...

Continue reading

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според информацията, предоставена на официалната страница на РЗИ Монтана, заболяемостта на 14-дневна база в община Берковица за 13.01.2022 година е 1022.19 на 100 000 души.Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детски и учебни заведения, под карантина са поставени 15 осмокласници ...

Continue reading

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „БУДИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕ“ ПОЛУЧИХА НАГРАДИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Награди за участниците в конкурса „Будители на бъдеще“ предоставиха Община Берковица и МКБППМН на директорите на образователните институции. Конкурсът се проведе онлайн и включваше изработката на училищен вестник, на постер с фотоси, рисунки и документи по темата и създаване на есе. В конкурса се включиха 179 уч...

Continue reading

Община Берковица

СТАНОВИЩЕ НА ВиК – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКЪСНАТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В С.БОРОВЦИ

След отстраняване на авария на уличен водопровод на 07.01.2021 г. и възстановяване на водоподаването, на следващия ден е получен сигнал от кмета на село Боровци за слабо налягане в част от селото и за недостиг на вода във високата зона.На сигнала веднага се отзова дежурният екип, който подава максимално възможни...

Continue reading

Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – 13.01.2022 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                      В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Прав...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 892, 893, 895, 896 от Протокол № 43/1...

Continue reading

Община Берковица

АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Пътната обстановка в община Берковица е нормална и улиците са проходими при зимни условия. Цялата снегопочистваща техника е ангажирана в процеса по снегопочистване и опесъчаване на пътните настилки в града и населените места в общината.Почистени са главните улици и е осигурен достъп до училища, детски градини и ...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2766 (03) от 10.01.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във ...

Continue reading