Лого Община Берковица

Общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост Регистър актове общинска собственост СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш. 930/прот. 45 от 28.01.22г. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2023 година – приета с реш. 132...

Continue reading