ТГС

ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ“ ЗА ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА, ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. БЕРКОВИЦА, ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „КЛЕТ” БЪЛГАРИЯ, СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” И БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО-БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАТ ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ” ЗА ЕСЕ И ИЛЮС...

Continue reading

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.

Continue reading

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“ С. ЗАМФИРОВО

Комисията назначена със Заповед РД-15-148/26.02.2024г.за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“ с. Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до участие в подбора, за крайния резултат от проведеното  събеседване  на 07.03.2024 г. 1.Иво Зарко...

Continue reading