Социални дейности

КЛУБОВЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1.Общинска организация на Съюза на инвалидите в България гр.Берковица Адрес: гр. Берковица Председател: Теменужка Михайлова 2.Териториална организация на съюза на слепите гр.Берковица Адрес:гр.Берковица,ул.Николаевска,№13,бл.23,ет.5,ап12 Председател:Здравка Каменова 3.Клуб „Диабетика“ с.Боровци Адрес: с. Боровци Председател: Верка ...

Continue reading

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

1.Клуб на пенсионера „Берковски кестен“ Адрес: гр. Берковица, пл. Йордан Радичков №4 Председател: Иванка Коцева 2.Клуб на учителите пенсионери „Народен будител “ Адрес: гр. Берковица, ул. Д-р Иван Панов №2 Председател: Цветана Сотирова 3.Клуб на ветераните от войните Адрес: гр. Берковица, ул. Атанас Кюркчиев №28 Председател: Нина А...

Continue reading

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Адрес: 3500 гр.Берковица кв.Раковица, ул. "Първи май" Вр.ИД Ръководител: Маргарита Марценкова телефон: 0889233048 e-mail: skc_berkovitsa@abv.bg Със заповед № РД-01-0648/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на АСП е открит , считано то 01.04.2019г. е открит Център за обществена подкрепа гр.Берковица,кв.Раковица,ул.“Първи май“ с кап...

Continue reading

Център за обществена подкрепа

Адрес: 3500 гр.Берковицаул. "Ашиклар" №7Директор: Елена Иванова, тел. 0953/80116, 0884029213e-mail: cop_berk@abv.bg   Целевата група са деца от 0 до 18 години и техните семействаКапацитет на услугата – 50 места;Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София е открит Център за об...

Continue reading

Социални дейности

Социални услуги за деца: 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Берковица; 2. Център за обществена подкрепа гр. Берковица; 3. Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица; 4. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Берковица; Социални услуги за пълнолетни лица: 1. Дом за стари хора с ...

Continue reading

Програми и проекти

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Continue reading

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Адрес: гр. Берковица ул. „Ашиклар” №7 E-mail: cnstberk@abv.bg Телефон за връзка: 0878335627 Директор: Димитринка Иванова 1.Профил на социалната услуга -Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска г...

Continue reading

Домашен социален патронаж

Адрес: гр. Берковица, ул. Мусала № 6А Директор: Сибилия Дамянова Тел: 0953/ 88003;  eл. поща:  dsp.berk@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – приготвяне и доставка  на храна  по домовете на възрастни хора и хора с увреждания; 2.Ц...

Continue reading

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Адрес: 3500 гр.Берковица, ул."Стефан Стамболов"№34 А Директор: Михаела Маринова Тел: 0882019642; e-mail: cnstvhui@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е специализирана социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност. 2. Целева група : Пълнолетни мъже с умерена умств...

Continue reading

Детска ясла

Адрес: гр.Берковица, ул. Берковска река 17-19; Директор: Росица Драгиева Тел: 0953/88034; e-mail: dq_berk@abv.bg В Детска ясла гр. Берковица се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години. Капацитетът на  Детската ясла е 80 места. Персоналът  в детското заведение се състои от медицински сестри, педагог,  детегледач...

Continue reading

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Адрес: 3500 гр.Берковица ул.Стефан Стамболов №34; Директор Михаела Маринова тел.0882019642 e-mail: cnstvhui@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: Специализирана социална услуга резидентен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК, делегирана от държавата дейност; 2. Целева група: пълнолет...

Continue reading

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Адрес: гр.Берковица,ул.Професор Александър Фол №2,  Ръководител: Цветко Русинов  тел.0889210867 e-mail: cnstdu_berk@abv.bg 1.Профил на социалната услуга: ЦНСТПЛУИ е специализирана социална услуга резидентен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, установени с ЕР от ТЕЛК/ НЕЛК или ЛКК, делегирана от държавата дейност; 2.Ц...

Continue reading