Администрация

Избор на Изпълнител/изпълнители за изготвяне на работни проекти по обособени позиции

Избор на Изпълнител/изпълнители  за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясл...

Continue reading

СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

От 24 юли 2012 година започва набирането на кандидати за стаж в държавната aдминистрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет. Участие могат да вземат всички български граждани – студенти в университети в...

Continue reading

Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

“Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069  по Опер...

Continue reading

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. Блеов чифлик в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.

Публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: работен проект за  рекултивация на замърсените терени в м. «Блеов чифлик» в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.   1. Публична покана 2. Указания 3. Образци 4. Техническо задание

Continue reading

Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица

„Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица” Документи за кандидатстване: 1. Публична Покана 2. Условия за кандидатстване 3. Образци за кандида...

Continue reading

Електронни услуги на Община Берковица

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ Електронни услуги, предоставени от ДАЕУ, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронна услуга За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Берковица, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ (изваждането е безплатно) или Квалифициран ел...

Continue reading

Заповеди на кмета

Заповед РД 15-358 от 13.05.2024 г. - публикувана на 15.05.2024 г.Заповед РД 15-346 от 09.05.2024 г. - публикувана на 10.05.2024 г.Заповед РД 15-349 от 09.05.2024 г. - публикувана на 10.05.2024 г.Заповед РД 15-324 от 02.05.2024 г. - публикувана на 07.05.2024 г.Заповед РД 15-304 от 24.04.2024 г. - публикувана на 26.04.2024 г.Заповед РД...

Continue reading

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА" АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ" АДМИНИСТАРИ...

Continue reading

Кметства и кметски наместничества

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСНИЧЕСТВА с. Замфирово Работно време: понеделник - петък 8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч. Ангел  Ангелов e-mail: km.zamfirovo@berkovitsa.com тел. 09521/21-19, GSM: 0885950005; 0882713208 с. Бързия Работно време: понеделник - петък 8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч. Атанас Алексов e-mail: km.barzia@berkovitsa.com...

Continue reading

Администрация на Община Берковица

  КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   Г-ЖА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА   ПРИЕМЕН ДЕН   ПОНЕДЕЛНИК   от 13.30ч. до 16.00ч.   Телефони за контакти и информация: 0953/88404, факс: 0953/88405   ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   Г-ЖА ГЕРГАНА АНТОНОВА-ЦЕНОВА   ПРИ...

Continue reading