Регистри и документи

Лого Община Берковица

Регистри

Регистър на язовирите собственост на Община Берковица Регистър на деца с таланти Регистър на сдруженията в община Берковица Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация Регистър на технически паспорти Регистър на разрешения за строеж Регистър на одобрените ПУП Регистър на издадените актове за изработване на устройствени план...

Continue reading

Лого Община Берковица

Нормативни документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦАСТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦАЛице за к...

Continue reading