Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, ...

Continue reading

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Заповед-284Изтегляне ЗАПОВЕД ОТНОСНО ВЛОШЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица обявява  на заинтересованите, че със заповед  № РД-15-260/10.04.2024г.  е възстановено правото на  собственост на  ПИ 03928.210.120,   със заповед  № РД-15-261/10.04.2024г.  е възстановено правото на  собственост на  ПИ 039...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А     Със заповед № РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши учили...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А     Със заповед № РД-101/28.03.2024 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирова...

Continue reading

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А     Със заповед № ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната е обявен конкурс за 109 (сто и девет) вакантни длъжности за приемане в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища...

Continue reading

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ - БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА“ ЕООД.

Continue reading