Декларации

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 2022 година РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ...

Continue reading