Съветници

Общински съвет на град Берковица

ДНЕВЕН ДЕН НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕРКОВИЦА на 24 юни 2022г. МАТЕРИАЛИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  на 24 юни 2022 година разпределени по комисии: Докладна РД-92-00-1816 относно предложение за освобождаване от наемни вноски за период от 01 юли до 31 декември 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица; Д...

Continue reading