Наредби

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Наредби в Община Берковица

СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица - приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г.НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд - приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г. НАРЕДБА...

Continue reading