Програми

Програми на Община Берковица

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА - приет с реш. 1022/прот.50 от 27.05.22г. ПИСМЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВиК - Берковица“ ЕООД за ПЕРИОДА...

Continue reading