Програми

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Програми на Община Берковица

ПРОГРАМА НА КМЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2023-2027 г. - приета с реш. 72/прот. 5 от 26.01.2024 г. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. – приета с реш. ...

Continue reading