Образование

Детска градина „Васил Левски“ с. Бързия

DG_Bar1Адрес: с. Бързия, общ. Берковица

ул. „Изгрев“ 1

Тел. директор: Виолетка Вълчева – 0885447593

Тел. канцелария: 09523/2322

E-mail: viki_9876@abv.bg

Детското заведение работи с  ерудиран  педагогически екип от високоотговорни личности, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на  България и света.DG_Bar2

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности, добродетели и етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

 

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

DG_Bar3Заповед за избор на доставчик на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет на изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.