КОНТАКТИ

Община Берковица

ЕИК: 000320559

МОЛ: Димитранка Каменова

Адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, п. код: 3500


Телефони на Център за административно обслужване на гражданите:

тел.: 0953/89151;

тел.: 0953/89152

факс: 0953/88405

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества


ИМЕЙЛ НА КМЕТА:

kmet@berkovitsa.com

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ:

todorova.e@berkovitsa.com

Официален имейл на общината: ob@berkovitsa.com


Банкова сметка на Община Берковица: IBAN: BG35UBBS80028413870905 BIC  код: UBBSBGSF

КметДимитранка Каменова88400, 88404 kmet@berkovitsa.com
Зам.-кмет Гергана Антонова88410 antonova.g@berkovitsa.com
Зам.-кметАтанас Георгиев88420 georgiev.a@berkovitsa.com
Зам.-кметСпаска Георгиева89103 georgieva.s@berkovitsa.com
СекретарБиляна Стаменова88407, 89106 stamenova.b@berkovitsa.com
ОТДЕЛ ВЪТРЕШЕН ОДИТ   
 Ръководител вътрешен одит Людмила Филипова 89137 filipova.l@berkovitsa.com
Ст. вътрешен одиторИнна Доцова89137docova.i@berkovitsa.com
    
    
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“  
ОТДЕЛ „Финансово – счетоводен“   
 Гл. счетоводител Бориславка Костова 89109 kostova.b@berkovitsa.com
Гл. експ. БюджетАнгелина Андонова89107andonova.g@berkovitsa.com
Ст. счетоводителАнита Филипова89107, 88812 filipova.a@berkovitsa.com
СчетоводителГергана Георгиева89108georgieva.g@berkovitsa.com
СчетоводителИва Николова89108 nikolova.i@berkovitsa.com
СчетоводителНели Михайлова89108mihailova.n@berkovitsa.com
СчетоводителЛорита Иванова89108ivanova.l@berkovitsa.com
 Мл.специалист касиер в счет Венета Петрова 89110 petrova.v@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Местни приходи и общинска собственост“  
Мл. експ. „Отчитане и приходи“Даниела Бонова89136bonova.d@berkovitsa.com
Гл. експ.. „Обслужване и ревизии“Пламен Петков89136p.petkov@berkovitsa.com
Гл. eксп. „Местни данъци и такси“Ваня Венциславова89113 vencislavova.v@berkovitsa.com
Инспектор „Публични вземания“Пламен Миладинов89113 miladinov.p@berkovitsa.com
Гл. спец. „Общинска собственост“Ирина Найденова89102 naidenova.i@berkovitsa.com
Мл. експ. „Управление на  ОС и земеделски земи“Тодорка Комарска89102komarska.t@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „ЦАО, гражданска регистрация и админ. обслужване“   
Секретар на МКБППМНДимитринка Йоцова96013 yotsova.d@berkovitsa.com
Гл.спец.ЕСГРАОНСветла Борисова89101borisova.s@berkovitsa.com
Спец. Административно обслужванеКалина Първанова89101parvanova.k@berkovitsa.com
Гл. експ. „Управление човешки ресурси“Ирена Атанасова89117atanasova.i@berkovitsa.com
Мл. експ. „Организация на труда и възнаграждения“Красинка Минчева89117mincheva.k@berkovitsa.com
Гл. спец. „Програми временна заетост“Тинка Еленкова89116elenkova.t@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Организационно и техническо обслужване“  
Ст.експ. Информационни технологииинж. Димитрина Генкова89131genkova.d@berkovitsa.com
Спец. Касиер-таксиМая Ангелова89154 angelova.m@berkovitsa.com
ШофьорАнтон Петров88403, 89145petrov.a@berkovitsa.com
 Гл. спец. „Телекомун. енергетика, ИТ и видеонаблюдение“ Цветелин Доцов89131 dotsov.ts@berkovitsa.com
Изпълнител.ОТО ОбСМариета Русимова89141rusimova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Приемна“Деница Захариева89121, 88404 zaharieva.d@berkovitsa.com
Ст. екп. „Канцелария на кмета“Десислава Младенова89129mladenova.d@berkovitsa.com
ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“   
ОТДЕЛ „ТСУ, градоустройство и незаконно строителство“   
Гл.спец.“Незаконно строителство“Милена Иванова89112vanova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Адм. обслужване дейността на ИСТСУИППаулина Еленкова89132, 88401elenkova.p@berkovitsa.com
Гл. спец. КадатърМоника Михайлова89112, 88401mihaylova.m@berkovitsa.com
Гл. спец. „Адм. обслужване чрез инф. система на КадастърИван Георгиев89112, 88401georgiev.i@berkovitsa.com
Гл. пец. СтроителствоГалина Борисова89105borisova.g@berkovitsa.com
 Гл. експ. Строителствоинж. Димитър Михайлов 89105mihaylov.v@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Инфраструктура, строителство и изпълнение на проекти“   
Гл. спец. „Инвеститорски контрол“Яни Каменов89104ya.kamenov@berkovitsa.com
Гл. спец. „Инвеститорски контрол“Борислава Йорданова89104yordanova.b@berkovitsa.com
    
    
    
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ОБЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
    
ОТДЕЛ „Икономическо развитие, земеделие, гори и екология“   
Инспектор „Околна средаБиляна Салтирова89127 saltirova.b@berkovitsa.com
Мл. спец. „Земеделие“Емилия Братанова89127bratanova.e@berkovitsa.com
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“   
Мл. експ. „Обществени поръчки“Валентин Христов89102hristov.v@berkovitsa.com
Гл. спец. ИО, обществени поръчки и регистри Мария Винарова89129 vinarova.m@berkovitsa.com
ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ТУРИЗЪМ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“  
ОТДЕЛ „Образование, туризъм, спорт, младежки дейности, култура, социални дейности и здравеопазване“  
Главен експерт „Образование“ Венета Асенова88804, 89125asenova.v@berkovitsa.com
Мл. експ. „Спортни дейности“Илиян Иванов89129 ivanov.I@berkovitsa.com
Гл . спец. „Култура и спорт“Галя Николова89144nikolova.g@berkovitsa.com
    
ОТДЕЛ „Програми и проекти“  
Гл. експ. „Европейско финансиране, ППМая Горанова89145goranova.m@berkovitsa.com
Мл. експ.“Европейско финансиране ПиП“Паулина Харалампиева89145haralampieva.p@berkovitsa.com
Гл. спец. „Програми и проекти“Галя Георгиева89145georgieva.galya@berkovitsa.com
 Мл. експ. „Европейски проекти“ Илияна Пенчева 89145pencheva.i@berkovitsa.com

Административна поддръжка профил на купувача: Инф-М ООД, гр. Пловдив – www.info-m.eu

Община Берковица
град Берковица
площад „Йордан Радичков“ 4
Телефон за контакт и информация:
0953/88927
факс: 0953/88405
e-mail: ob@berkovitsa.com
РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 часа, без събота и неделя

  * Име

  * E-Mail

  Тема

  * Вашия коментар

  Антиспам код

  captcha

  Въведете кода