Културно историческо наследство

    Маршрути

    Екопарк "Ком-Петрохан"

    СТК "Берковски Балкан"

 

МОЯТ БЕРКОВСКИ БАЛКАН...

"Оттук окото волно прегради не намира.

Вселената пред мене покорно се простира.

Душата гордо диша. От тия планини

умът към него светло и голямо се стреми."

                                        "На Ком", Иван Вазов

 

"Моят Берковски балкан хвърля върху живота ми постоянно хайдушки отбласъци, неговият синкав контур стои изрязан завинаги в съзнанието ми, ту мек и лиричен, ту бунтовен и смръщен, пълен с гръмотевици и залят с небесно електричество....."

                                      Йордан Радичков