Достъп до обществена информация

Заповед на категория информация Списък 2020 г. Списък 2019 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2021 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2020 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2019 г. Годишен отчет за достъп до обществената информация за 2018 г. Годишен отчет за достъп ...

Continue reading

Достъп до обществена информация

Заповед на категория информация Списък 2020 г. Списък 2019 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2021 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2020 г. Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2019 г. Годишен отчет за достъп до обществената информация за 2018 г. Годишен отчет за достъп ...

Continue reading

Секретар

БИЛЯНА МИЛОТИНОВА СТАМЕНОВА - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Адрес: гр. Берковица – 3500 Пл. „Йордан Радичков“ 4 Общинска администрация – Берковица  Тел: 0953/ 89 106 e-mail: stamenova.b@berkovitsa.com Дата на раждане: 22.05.1968 г. Семейна с едно дете. Образование: УНСС гр. София – Висше икономическо образование Икономи...

Continue reading

Заместник кмет

СПАСКА  ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - заместник кмет Адрес: гр. Берковица – 3500 Пл. „Йордан Радичков“ 4 Общинска администрация – Берковица стая 103 Тел: 0953/88 386, e-mail: georgieva.s@berkovitsa.com Дата на раждане: 05.10.1976 г. Семейна с две деца.   Образование: 2019 г. – Висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър“...

Continue reading

НАГРАДЕНИ ДЕЙЦИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛ  № 32/06.03.1998 г., Решение № 369 - Павлина Иванова Филипова - Георги Ганчев Костов Почетен знак на Община Берковица ПРОТОКОЛ  № 39/ 03.09.1998 г., Решение  № 459 - Йордан Радичков – писател - Акад. Георги Близнаков – учен - Доньо Донев – художник - Милан Василев Миланов – председател на БРО - Геройко Милчев – учител-ис...

Continue reading

Кмет

ДИМИТРАНКА ЗАМФИРОВА КАМЕНОВА - КМЕТ Адрес: гр. Берковица – 3500 Пл. „ЙорданРадичков“ 4 Общинска администрация – Берковица стая 201 Тел: 0953/ 88 400 и 88 404, e-mail: kmet@berkovitsa.com   Дата на раждане: 12.06.1963 г. Семейна с едно дете. Образование: 2017 г. – Магистър Международни Бизнес проекти, ВСУ; 2002 г...

Continue reading