Община Берковица

III ОУ „Иван Вазов” спечели проект в Национална програма „Училището – територия на учениците”

В изпълнение на Решение № 310/20.04.2012 г. на Министерски съвет и писмо № РД-19-219/17.08.2012г. на РИО на МОМН Монтана Трето ОУ “‘Ив. Вазов” гр.Берковица спечели проект за реализиране на дейностите по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа за целодневното обучение на учениците от начален етап”.
Сумата с която ще се актуализира бюджета на училището е 10 000/ Десет хиляди / лева.

Вашият коментар