Актуални Новини

MATH MOUNTAINS OF ABSOLUTELY TERRIFYING HEIGHT (2017-1-DE03-KA201-035644) МАТЕМАТИКАТА – ПЛАНИНИ ОТ АБСОЛЮТНО УЖАСЯВАЩИ ВИСОЧИНИ

26През месец март ученици и учители от 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ продължават работата по проекта MATH.

Крайната цел на проекта е създаването на учебна игра по математика, която да подкрепи учениците и да бъде преодолян страхът от тази дисциплина.

За целта през месец март екипът за работа и управление  на проекта прегледа  учебното съдържание по математика в прогимназиален етап на образованието в България и запозна членовете на  консорциума с нея. Друга основна част от предварителната работа бе разработване на дидактическа концепция, представяща методите на преподаване и учене, използвани в учебния  процес и концепция за това как учебния процес работи.

Проучени са  основните методи за обучение и преподаване на  основни математически умения. Представени са добри практики  при обучението и преподаването на основни математически умения в 1.ОУ. Върху тази основа е изградена нова иновативна  концепция на математическата сериозна игра.

Иновативният подход МАТH има за цел да изведе ученика в цифрова, нетрадиционна игра, като се стреми да подкрепи тези, които се борят с трудностите. Учителите имат ключовата роля да ги подтикнат и да мотивират онези, които са близо до отказ от учене по математика, след като са се провалили при обучението чрез формалните системи.

Създава се  игра, която насърчава обучаващите се да тренират уменията си по математика, за да направят аватарите си в играта по-бързи от тези на своите противници.

Тази мотивация за учене има за цел да подобри основните умения, особено на учащите в неравностойно положение, и да допринесе за оставането им в училище.

На следващия етап учениците ще тестват вече създадения прототип на Математическата сериозна игра.

Проектът се реализира съвместно от консорциум от пет държави. Консорциумът се ръководи от Университета на Падерборн, който предоставя експертни познания в областта на оценката и дидактиката на електронното обучение. МСП, Ingenious Knowledge, притежава технически умения за създаване на най-висококачествени игри. Трите училища, сред които и Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ град Берковица,  са избрани заради стремежа си към иновации и опита си в създаването на нови подходи. Те ще дадат значителен принос за тестването, оценяването и разпространението на играта сред други училища, учители и ученици.

Проектът се реализира по програма Еразъм+ чрез Център за развитие на човешките ресурси.