Община Берковица

Заместник кмет

СПАСКА  ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – заместник кмет

SGeorgievaАдрес: гр. Берковица – 3500
Пл. „Йордан Радичков“ 4
Общинска администрация – Берковица стая 103
Тел: 0953/88 386, e-mail: georgieva.s@berkovitsa.com
Дата на раждане: 05.10.1976 г.

Семейна с две деца.

 

Образование:
2019 г. – Висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност „Международен бизнес мениджмънт“.
1995 г. – Средно-специално, ИТ „Васил Левски“ , гр. Монтана, икономист-
счетоводител;

Професионална дейност:
2005 г. – 2011 г. – Управител в ЕТ „Фантастико СГ“
2012 г. –  до октомври 2019 г. – Мениджър във „Формпласт БГ“ ЕООД

Приемен ден: сряда 13.30 – 16.00 ч.