Архив

Oткритата процедура за възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

Oткритата процедура за възлагане на обществената поръчка за избор на изпълнител за „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

1. Решение за откриване

2. Обявление

3. Решение за промяна

4. Решение за Прекратяване

 

Цена на документацията – 15.00 без ДДС (18.00 с ДДС)

Вашият коментар