Актуални Новини, Новини

ON-LINE ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ON-LINE ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА