АКТУАЛНО

Наредби в Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
НАРЕДБА за специфични изисквания към облика на градските пространства, сгради и архитектурните ансамбли на територията на град Берковица – приета с реш. 1386/прот.68 от 24.03.23г.Приложение 1;
Приложение 2;
Приложение 3;
Приложение 4;
Приложение 5;
Приложение 6.

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публични предприятия на община Берковица – приета с реш. 1126/прот. 53 от 29.07.22 г.

СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица – приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г.

НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд – приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г.

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоизменена и допълнена  с реш. 1309/прот. 62 от 22.12.2022г.

(отменена) НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица – приета с реш. 467/прот. 19 от 22.02.2013г.

НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд – изм. и доп. с реш. 469/прот. 19 от 22.02.2013г.

НАРЕДБА за рекламната и информационна дейност в община Берковица – изм. и доп. с реш. 861/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена)НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове в гр. Берковица и кметствата на община Берковица

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – изм. и доп. с реш. 1127/прот. 53 от 29.07.2022г.

(отменена) НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества – отм. с реш. 445/прот.22 от 30.10.20г.

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица – изм. и доп. с реш. 1128/прот. 53 от 29.07.22 г.

(отменена) НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица

НАРЕДБА за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковицаизм. и доп. с реш. 1057/прот. 50 от 27.05.2022г.

Приложение 1

-Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

-Приложение 8

(отменена) НАРЕДБА за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Берковица – отменена с реш. 863/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Берковица – изм. и доп. с реш. 1268/прот. 64 от 29.06.2018г.

НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 466/прот. 23 от 27.11.20г.

НАРЕДБА за управление на общинските пътища – изменена и допълнена  с реш. 1058/прот. 50 от 27.05.22г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1055/прот. 50 от 27.05.2022г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – отменена с реш. 1507/прот. 75 от 28.02.2019 г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица – изм. и доп. с реш. 1310/прот. 62 от 22.12.22 г.

(отменена) НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица

(отменена)  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Берковица – отменена с решение 862/прот. 48.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Берковица изм. и доп. с реш. 1825/прот. 84 от 27.09.2019г.

НАРЕДБА за изграждане и адаптиране на достъпна среда в гр. Берковица

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти , които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

НАРЕДБА за символиката и отличията на Община Берковица

НАРЕДБА за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на община Берковица

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – отменена с реш. 851/прот. 48 от 30.06.2017г.

(отменена) НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица – отменена с реш. 126/прот. 7 от 28.02.2020 г.

Тарифа за таксите за правото за водовземане от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, представени безвъзмездно за управление и ползване на Община Берковица и таксите за издаване на разрешителни за водовземане от същите

НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Берковица и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

НАРЕДБА за реда и начина задобиване и ползване на дървесина извън горски територии в Община Берковицаизменена и допълнена  с реш. 828/прот. 47 от 26.05.17г.

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Берковица

НАРЕДБА на Община Берковица за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

НАРЕДБА за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица –  приета с реш. 412/прот.20 от 25.09.20 г.

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица – приета с реш.851/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Берковица – на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ – приета с реш. 862/прот. 48 от 30.06.2017г.

НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковицаприета с реш. 351/прот. 17 от 31.07.20 г. в сила от 08.08.2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК – приета с реш. 1230/прот. 58 от 28.10.22 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

"В люлката на времето"
Актуални Новини

“В ЛЮЛКАТА НА ВРЕМЕТО” – КНИГА НА ПОТОМСТВЕНАТА КИЛИМАРКА СИЙКА ТАЧЕВА БЕ ПРЕДСТАВЕНА В БЕРКОВИЦА

По повод Международния ден на музеите, в изложбената зала на Етнографския музей беше представена книгата „В люлката на времето”. Специален

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (439) Общинска администрация-Берковица (57) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (8) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (13) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Велислав Захариев Вицешампион
Актуални Новини

ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ СТАНА ВИЦЕШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ ЗА 2023 г. В ГРУПАТА НА 8-ГОДИШНИТЕ

От 2.06.23 г. до 8.06.2023 г., в курортния град Приморско се проведоха държавните индивидуални първенства по класически шахмат за момчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.