Актуални Новини, Новини

STEM КАБИНЕТ И ВОСКС СТАИ В ЦСОП „ХРИСТО БОТЕВ, ГР. БЕРКОВИЦА

През учебната 2023/2024 г. ЦСОП „Христо Ботев, гр. Берковица, кандидатства чрез изготвена Концепция за изграждане на STEM център – „BG -RRP-1.015-0395-C01“ и наименование „Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП „Христо Ботев“, и бе одобрен. Започна поетапно финансиране с Европейски средства за оборудване и изграждане на STEM кабинет и ВОСКС стаи.

   ЦСОП бе включен в Национална Програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна сред“, Модел 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, чрез което бе създадена и оборудвана стая за ЦДО – целодневна организация на учебния ден. Бяха закупени от НП оборудване и обзавеждане за стаята – мебели, много дидактични материали и пособия в помощ при обучението на децата и учениците със СОП и множество увреждания.

   В края на учебната година ЦСОП „Христо Ботев, гр. Берковица кандидатстваха по същата НП, Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“, където очакват одобрение и съвместно съфинансиране между МОН и ЦСОП – Берковица за закупуването на робот за изкачване на инвалидни колички по стълбище.