ПОКАНА

Дирекция “Бюро по труда” гр. Берковица има удоволствието да покани работодателите от община Берковица за участие в информационна среща за популяризиране на проектите „Младежка заетост+“ и „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. Срещата ще се проведе...

Continue reading

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗАПОЧВА ДА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ                                    С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

От днес, 27 май 2024 г., Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Проектът  е  финансиран о...

Continue reading

В БЕРКОВИЦА СЕ ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯ “ДА РАБОТИШ Е ЯКО”

В истински празник за жителите на кв. "Раковица" в гр. Берковица се превърна информационното събитие от кампанията на Агенция по заетостта под мотото „Да работиш е яко“. Присъстваха 69 жители и гости на квартала, които бяха запознати от началника на отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ Берковица Петя Христова с ус...

Continue reading

Плакат на проект "Родители в заетост"

ЗАПОЧВА НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ“

Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“. Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Освен възможностите ...

Continue reading