Планиране на социални услуги

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, по реда на чл. 42 от Наредбата за планирането на социални услу...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.Въз основа на Ана...

Continue reading