Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО

Банкова сметка на Община Берковица в ЛЕВА за ДАРЕНИЯ на парични средства за преодоляване щети от бедствия: Титуляр: Община БерковицаIBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05BIC code: UBBSBGSFБанка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1

Continue reading