Откриване блок "Звезда"

ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ОТКРИТА НОВОСАНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. “ЗВЕЗДА”

На 11 юли 2023 г., от 11:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“ се проведе официална церемония за откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща с...

Continue reading