СПОРТЕН БОЕН КЛУБ „ВЪРКОЛАК“

Георги Етиенов Петров – тел. 0895 875 444;е-майл: pancer.husqvarna@abv.com Спортен Боен Клуб “Върколак‘‘ е създаден  официално през 2013г., а не официално през  2009г. Бойната академия се намира на ул. Стефан Стамболов 10. Залата разполага с едно от най - &...

Continue reading

Спорт

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година - изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЛИЦЕНЗИРАНИ СПОРТНИ К...

Continue reading