Бюджет 2023

ОбС – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

На 24 август 2023 година, се проведе редовно заседание на ОбС – Берковица. Проектът на бюджет на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Рамката на бюджет 2023 година е в размер на 31 628 846 лева. Предвидените за 2023 годин...

Continue reading