ДБТ БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛИ

На 11.06.2024 г. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Берковица се проведе информационна среща с работодатели от Община Берковица. На събитието присъстваха 15 представители на местния бизнес. Директорът на ДБТ Лина Маринова запозна работодателите с новите условия на проект „Младежка заетост+“ и с п...

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Continue reading