ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА  НАЗНАЧИ 7 БЕЗРАБОТНИ ПО ПРОЕКТИ

Днес в заседателната зала на Общинска администрация - Берковица бяха сключени трудовите договори с 6  безработни лица, на които се осигурява субсидирана заетост по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“.  Кметът на Община Берковица подписа и трудов...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦАПОКАНА Дирекция „Бюро по труда“, гр. Берковица има удоволствието да Ви покани на информационна среща, която ще се проведе на 09.11.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Берковица.По...

Continue reading

младежка заетост

ВЛИЗАТ В СИЛА ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова...

Continue reading