ВРЪХ КАМАРА

Връх Камара е разположен северозападно от връх Голям Ком и е с височина 1915 м. От него се откриват панорамни гледки във всички посоки - на юг и югоизток към връх Голям Ком, Среден и Малък Ком, било Козница, Врачанския Балкан, берковското поле и град Берковица, на североизток - язовир Огоста и Предбалкана, на се...

Continue reading