граждански инициативи

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДКРЕПЯ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Кметът Димитранка Каменова подписа договор със Светлин Каменов - първият наш съгражданин, одобрен по общински фонд „Граждански инициативи“ за подкрепа на местни инициативи от Община Берковица.Предложението се финансира от Община Берковица със сума в размер на 500 лева, която се отпуска след сключване на договор ...

Continue reading