АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояни...

Continue reading