Местни данъци - снимка за внимание

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички граждани и фирми, че на 30.06.2024 г. изтича срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. От 1 юли ...

Continue reading