В БЕРКОВИЦА СЕ ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯ “ДА РАБОТИШ Е ЯКО”

В истински празник за жителите на кв. "Раковица" в гр. Берковица се превърна информационното събитие от кампанията на Агенция по заетостта под мотото „Да работиш е яко“. Присъстваха 69 жители и гости на квартала, които бяха запознати от началника на отдел „Посреднически услуги“ в ДБТ Берковица Петя Христова с ус...

Continue reading