ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ДГ „ДЕТЕЛИНА“, С. ЗАМФИРОВО ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

Реализирани бяха 3 групови форми за интензивна работа с родители:   Участие на родителите в съвместна дейност с учителите по почистване, освежаване и боядисване на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата.

Continue reading

БАБА МАРТА В ДГ “ДЕТЕЛИНА”, С. ЗАМФИРОВО

Утрото на 1-ви март, Баба Марта прекрачи прага на детската градина в село Замфирово.Децата я посрещнаха с песни и танци, а след това представиха приказката „Под гъбата“.Тя от своя страна ги зарадва с красивите си мартенички.

Continue reading

МАЛЧУГАНИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЕТЕЛИНА”, С. ЗАМФИРОВО ЗАСАДИХА СВОЕТО КОЛЕДНО ДРЪВЧЕ

Децата от детска градина „Детелина“ засадиха своето коледно дръвче в двора на градината в село Замфирово. Малчуганите помагаха с голям ентусиазъм в засаждането и поливането, като обещаха отговорно да се грижат за него, за да може то да расте и краси двора на детската...

Continue reading

Детска градина “Детелина” с. Замфирово

Адрес: с. Замфирово, общ. Берковицаул. „Младен Ангелов“ №1Директор: Цветелина МладеноваТелефон за връзка: 0887165014Тел. канцелария: 09521/2027E-mail: info-1201361@edu.mon.bg  Детска градина ”Детелина” - с. Замфирово, е построена през 1983 година. Намира се в близост до парка, което предполага спокойна атмосфера за децата и близост с...

Continue reading