Сектор местни данъци и такси

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 11 април 2024 година   Начини за плащане на местни данъци и такси: 1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Берковица. 2. Безкасово по банкова сметка на Община Берковица в Обединена българска банка АД, клон Берковица   IBAN: BG35UBBS80028413870905   BIC  код: UBBSBGSF...

Continue reading