НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“ С. ЗАМФИРОВО

Комисията назначена със Заповед РД-15-148/26.02.2024г.за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“ с. Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до участие в подбора, за крайния резултат от проведеното  събеседване  на 07.03.2024 г. 1.Иво Зарко...

Continue reading

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до участие в подбора, за крайния резултат от проведеното  събеседване на 18.09.2023 г. 1.Ив...

Continue reading

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“

Общинска администрация обявява, че подбора по назначаване на длъжността „Здравен медиатор" ще се извърши на 18.09.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала, ет.1 в Общинска администрация - Берковица

Continue reading