Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.08.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА23 август 2023 г. (сряда) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;2.Докладна РД-92-00-2676 относно върнато за ново обсъждане, като н...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮНИ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА26 юни 2023 г. (понеделник) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2562 относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил ДАЧИЯ „САНДЕРО“ ДК № М 20-17 СА;2.Докладна РД-92-00-2567 относно продажб...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ - 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2022 г.;2.Докладна РД...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.01.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА25 януари 2023 г. (сряда) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица з...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 25.11.2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА23 ноември 2022 г. (сряда) - 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2034(5) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2022 г. в община Берковица;2.До...

Continue reading

Лого - Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28.10.2022 г.

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕРКОВИЦА НА 28 ОКТОМВРИ 2022 г. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА26 октомври 2022 г. (сряда) - 14:00 часа

Continue reading