Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

СЪОБЩЕНИЕЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ ПИ 03928.152.5 В М. „ГОРНАТА КОРИЯ“- ГР.БЕРКОВИЦА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗЗ ЗАПАДЕН БАЛКАН“ BG0002002 ПО ДИРЕКТИ...

Continue reading