Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Берковица уведомява всички кандидати, подали заявление за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в Община Берковица”, че са допустими по документи и отговарят на условията за длъжността. Вторият етап от подбора във вид на събеседване с тях ще с...

Continue reading