ДПЛД С.БИСТРИЛИЦА СЕ РАДВА НА НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

С нов конвектомат, картофобелачка, зеленчукорезачка, миялна машина, саламандър грил, 20 броя тави, помощна маса и кухненски шкаф се оборудваха в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Бистрилица.С подмяната на амортизираното кухненско обзавеждане и оборудване с ново ще се повиши качеството на предоставените усл...

Continue reading

Специализиран автомобил

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

След успешно проведена процедура по ЗОП от Община Берковица, потребителите на Дом за пълнолетни лица с деменция - село Бистрилица и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - Берковица вече разполагат със специализирани автомобили за предоставяне на качествени социални услуг...

Continue reading

Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица

Адрес: с. Бистрилица, общ. Берковица, ул. "Живовска" 7 Директор: Иван Иванов телефон за връзка:  0887104222 ул. „ Живовска” 7 1.Профил на социалната услуга: Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица е специализирана социална услуга, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, устан...

Continue reading