ОБЯВЛЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

Общинска администрация – Берковица уведомява, че е извършено разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2023 г. за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. започва да приема заявления (по образец) от жители на град Берк...

Continue reading