АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ”

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Continue reading