Лого Община Берковица

ЗАБРАНЯВА СЕ ЧУПЕНЕТО НА КЛОНИ И БРАНЕТО НА ЦВЯТ ОТ ЛИПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕЗ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ И ЗАПЛАТЕНА ТАКСА

Със Заповед № РД-15-440/23.06.2023 г. на кмета на Община Берковица и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 23, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на т...

Continue reading