АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни...

Continue reading